Indkøb

Overordnet skal Halsnæs Kommunes indkøbspolitik sikre, at kommunen køber varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser, og at der altid sikres miljøbevidsthed og overholdelse af gældende lovgivning på indkøbsområdet.

Samordning og koordinering af kommunens indkøb skal sikre, at kommunen – for at udnytte indkøbsressourcerne optimalt – optræder som en kunde over for leverandørerne og herigennem at opnå forretningsmæssige og administrative fordele.

Indkøbskontorets opgaver er blandt andet:

  • Gennemførelse af EU-udbud
  • Forhandlinger og dialog med leverandører
  • Indgåelse og vedligeholdelse af indkøbsaftaler
  • Markedsføring af indkøbspolitikken og indkøbsaftalerne, samt rådgivning af indkøbende enheder
  • Vedligeholdelse af aftaler på kommunens indkøbsportal
  • Opfølgning og rapportering

Halsnæs Kommunes indkøbskontor er en del af Økonomi i Koncernøkonomi og Vækst på rådhuset

Læs mere om indkøb i Halsnæs Kommune i indkøbspolitikken og vejledning til indkøbspolitik.

 

Sidst opdateret 22. marts 2018

Kontakt

Svend Friis Bak
Indkøbskonsulent
Telefon 47 78 40 46
svefb@halsnaes.dk

Gert Eriksen
Senior indkøbskonsulent
Telefon 47 78 40 07
geree@halsnaes.dk

Trine Sommer
Indkøbs- og udbudsjurist
Telefon 61 24 55 90
triso@halsnaes.dk