Socialpædagogisk støtte 18-67 år

Socialpædagogisk støtte skal understøtte, at handicappede, sindslidende og personer med særlige sociale problemer fastholder eller udvikler deres færdigheder. Socialpædagogisk støtte gives som hjælp til selvhjælp.

Hvem kan søge?

Du kan søge om Socialpædagogisk støtte, hvis du har betydeligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer. Du bor typisk i dit eget hjem eller i bofællesskab, og i særlige tilfælde kan du også få tilbud om socialpædagogiske støtte, når du bor i botilbud. 
Du skal have behov for pædagogisk hjælp til at udvikle eller vedligeholde færdigheder.

Tilbuddets indhold

Den socialpædagogiske støtte vil have fokus på at støtte dig i selvstændiggørelse og udvikling af dine personlige færdigheder. Det kan for eksempelvis være gennem at motivere dig til og eller øve konkrete færdigheder. Formålet er, at du kan blive så selvhjulpen som muligt. Støtten kan typisk tage udgangspunkt i et eller flere af disse områder:
- støtte og vejledning til at strukturere hverdagen
- motivation og støtte til at kunne varetage dagligdags opgaver som oprydning og rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning og personlig omsorg
- støtte til at tilrettelægge og overskue din økonomi
- støtte til at forstå offentlige breve og tage kontakt til myndigheder, læger mv.
- motivation og støtte til at fastholde netværk og deltage i aktiviteter
- motivation og støtte til at modtage behandlingstilbud.
Socialpædagogisk støtte leveres normalt af Voksenstøtte.

Økonomi

Socialpædagogisk støtte er gratis for dig. Der kan være egenbetaling forbundet med deltagelse i aktiviteter.

Lovgrundlag

Bevilling af socialpædagogisk støtte sker efter Servicelovens § 85:
”§ 85 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.”

Kvalitetsstandard

Du kan læse mere om målgruppe, indhold, omfang og tildeling af socialpædagogisk støtte i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap. Du er velkommen til at henvende dig til Voksen- og Handicapafdelingen, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarderne.
Hvor skal jeg henvende mig?
Hvis du mener, at du har behov for socialpædagogisk støtte, skal du henvende dig til Voksen- og Handicaprådgivningen. Du kan læse mere om rådgivning og ansøgning.

Sidst opdateret 22. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk