Efterværn

Efterværn skal bidrage til en god overgang til selvstændig voksentilværelse for unge i alderen 18-22 år - blandt andet med fokus på uddannelse, beskæftigelse og selvstændig bolig.

Hvem kan søge?

Du kan søge om efterværn, hvis du indtil dit 18. år har været anbragt udenfor hjemmet eller har haft en fast kontaktperson.
Der skal være en forventning om, at du fortsat kan udvikle dig mod en selvstændig voksentilværelse.
Hvis du senere fortryder at have sagt nej til efterværn eller du igen får behov for støtte, kan du søge om at få støtte, indtil du bliver 23 år.

Tilbuddets indhold

Hvis du har været anbragt udenfor hjemmet indtil dit 18. år, er der flere muligheder for efterværn. Det kan for bestå i:
• Opretholdelse af anbringelsen
• En fast kontaktperson
• En udslusnings-ordning i det hidtidige anbringelsessted
• Andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse.

Hvis du har haft en kontaktperson frem til du blev 18, kan efterværn bestå i at opretholde kontaktperson-ordningen.

Indholdet i efterværn vil have fokus på at understøtte din overgang til en selvstændig voksentilværelse. Det kan typisk være at støtte dig i at gennemføre uddannelse eller blive introduceret på arbejdsmarkedet, få en selvstændig tilværelse, få et netværk og at få styr på praktiske ting (økonomi, holde bolig, kost mv.).

Økonomi

Efterværn er gratis for dig.
Når du får efterværn i form af døgnophold, vil der være en egenbetaling til kost og logi, hvis du har et forsørgelsesgrundlag.

Lovgrundlag

Bevilling af efterværn sker efter Servicelovens § 76.

Kvalitetsstandard

Du kan læse mere om målgruppe, indhold, omfang og tildeling af efterværn i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap. Du er velkommen til at henvende dig til Voksen- og Handicapafdelingen, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarderne.

Hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du mener, at du har behov for efterværn, skal du henvende dig til Voksen- og Handicaprådgivningen. Du kan læse mere om rådgivning og ansøgning.

Sidst opdateret 22. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk