Døvblinde kontaktpersonordning

En kontaktperson til døvblinde skal hjælpe til at bryde den døvblindes isolation og bidrage til, at borgeren kan leve så normalt som muligt på trods af det svære kommunikationshandicap.

Hvem kan søge?

Du kan søge om en kontaktperson til døvblinde, hvis du har et så alvorligt syns- og hørehandicap, at du betragtes som døvblind.

Tilbuddets indhold

Kontaktpersonens støtte kan eksempelvis bestå af:
• besøg i hjemmet og bindeled til omgivelserne
• ledsagelse
• brevlæsning/avislæsning
• hjælp med kontakt til læge/hospital, offentlige myndigheder med videre.
Halsnæs Kommune samarbejder med Center for Døve om ledsagekorps med særlig viden på døvblindeområdet.

Økonomi

Tilbuddet om kontaktperson er gratis for dig. Du skal dog betale for egne udgifter til transport og deltagelse i aktiviteter. Du skal også betale for kontaktpersonens udgifter til transport og deltagelse i aktiviteter.

Lovgrundlag

Bevilling af kontaktperson til døvblinde sker efter Servicelovens § 98:
”Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.”

Kvalitetsstandarder

Du kan læse mere om målgruppe, indhold, omfang og tildeling af kontaktperson til døvblinde i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap. Du er velkommen til at henvende dig til Voksen- og Handicapafdelingen, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarderne.
Hvor skal jeg henvende mig?
Hvis du mener, at du har behov for en kontaktperson til døvblinde, skal du henvende dig til Voksen- og Handicaprådgivningen. Du kan læse mere om rådgivning og ansøgning.

Sidst opdateret 22. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Få svar her