Pension

Folkepension

Du kan søge folkepension 6 måneder før du fylder 65 år. Du skal søge om folkepension på Borger.dk.
Arbejdsmand bygger stol

Førtidspension

En førtidspension er en pension, der gives til mennesker, som af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed...

Helbredstillæg

Der findes en række tillæg til folkepensionister. Du skal selv søge om tillæggene. Din indkomst og formue har betydning for, hvilke...
Miljø

Personlige tillæg

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de...
Morgenvandrere

Fleks- og Pensionssamråd

Halsnæs Kommunes Fleks- og Pensionssamråd træffer på byrådets vegne afgørelse om førtidspension og visitation til fleksjob. ...