Telemaster og mobilantenner

Halsnæs Kommune har retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner.

Formålet med retningslinjerne er, at skabe et fælles grundlag for interessenter som ansøgere (teleselskaber, lodsejere og konsulenter), borgere i kommunen og kommunens medarbejdere.

Retningslinjerne er opdelt i generelle principper, der gælder for hele kommunen. Derudover er der nogle områdespecifikke retningslinjer for erhvervsområder, by-, bolig- og sommerhusområder, bevaringsværdige bymiljøer og sommerhusområder, afgrænsede landsbyer og åbent land.

Links

Sidst opdateret 28. februar 2018

Selvbetjening

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

 

Få svar her