Arbejdet med visionen

Byrådet besluttede 29. marts 2016 en ny vision for fremtidens Halsnæs: Vision 2030 - Oplev det rå og autentiske Halsnæs. Visionen sætter retning for, hvordan Halsnæs skal udvikle sig – og er en vision, som borgere, foreninger, erhvervsliv og besøgende kan se sig selv i og som en del af.

Visionsprocessen er nu slut, og den endelige vision foreligger efter en lang bearbejdning af den mange idéer og input, der kom ind ved Visionsforum i efteråret 2015.

Disse idéer plus øvrige input fra processen er blevet bearbejdet af de kommunale chefer, og er endt med den endelige Vision 2030.

Vi har samlet alle idéerne fra Visionsforum den 28. oktober - se idéerne her

Hvad handler arbejdet om? 

Visionen skal pege 15 år frem, og den skal hjælpe Halsnæs til at sikre en positiv udvikling og gode levevilkår frem mod år 2030.

I sommeren 2015 indgik kommunen et samarbejde med et af landets førende visions- og brandingbureauer, nemlig Stagis A/S. Det blev bl.a. muligt, da byrådets visionsproces fik økonomisk støtte af kampagnen På forkant, som gennemføres i et samarbejde mellem staten, KL og Realdania. Se eventuelt mere på www.paaforkant.dk

Gennem et grundigt feltarbejde har Stagis A/S fundet Halsnæs’ autentiske styrker – lidt ligesom antropologer finder frem til fremmede folkeslags særlige karakter, identitet og sociale liv eller kultur.

Borgmester Steen Hasselriis siger: ”Jeg tror på, at visionen skal findes i vores eksisterende autentiske styrker. Områdets styrker er også områdets potentiale. På den ene side er vi en kommune, som tør se udfordringer i øjnene. På den anden side er vi en kommune, som rykker. Vi er i gang!”

Stagis A/S præsenterede første gang Halsnæs’ autentiske styrker og fire forskellige scenarier på et strategiseminar torsdag den 8. oktober 2015. Blandt deltagerne var byrådet og forskellige lokale kræfter og ledere. Deltagerne skulle for det første vurdere om styrkerne og de tegnede scenarier kunne genkendes. For det andet skulle deltagerne prøve at forestille sig, hvordan det mon ville blive – hvad det mon ville betyde – hvis Halsnæs rejser ad den ene eller anden vej i fremtiden. Hvordan ville det give bedre levevilkår og blive til et bedre liv?

Inddragelse

Byrådet ønsker at få så mange input med som muligt og inddrager borgere, virksomheds- og institutionsledere, foreninger og ildsjæle. I praksis har Stagis-bureauet været rundt og tale med en række forskellige personer. På Facebooksiden Fremtidens Halsnæs er pr. den 3. november over 700 følgere, som debatterer og kommer med input. Det hele kulminerede foreløbigt med et Visionsforum Fremtidens Halsnæs – den 28. oktober 2015. Det var åbent for alle med interesse for Halsnæs.

Visionsforum var et fælles arbejdsmøde i Kulturhuset Gjethuset, hvor alle, der bor og arbejder i Halsnæs, var inviteret til at høre om arbejdet og debattere, hvilken retning Halsnæs skal bevæge sig. Folk vurderede tre forskellige scenarier, der tog udgangspunkt i seks lokale styrker for området. Over 230 med forskellig tilknytning til Halsnæs deltog i Visionsforummet. 

Her kan du læse borgmesterens takke-brev, som er til alle, der allerede har deltaget i visionsprocessen. Du kan også se listen med alle ideer og input, der blev genereret af de 230 deltagerne og præsenteret på Visionsforum.  

Inddragelsen af borgere og interesserede i Fremtidens Halsnæs fortsætter på Facebook. Hjemmesideadressen er facebook.dk/fremtidenshalsnaes.

Vil du læse mere om styrkerne, scenarierne og strategiseminar kan du her se Kortlægning af autentiske styrke og Notat om strategiseminar 

Konkretisering og videre visionsarbejde

Visionsarbejdet fortsætter i november frem til januar, hvor alle input fra processen og borgerinddragelsen koges ned til mulige visioner. Disse bliver vurderet og evalueret i forhold til potentiale og muligheder for gennemførelse samt i forhold til konkrete handlinger i kommunens forvaltningsområder, virksomheder og institutioner.

Byrådet forventer at kunne beslutte en endelig formulering af vision først i 2016.

Spørgsmål kan sendes til fremtidens@halsnaes.dk

Fakta om proces

  • Afklaring af det politiske udgangspunkt og analyse af eksisterende viden – Stagis A/S (sommer 2015)
  • Feltarbejde – Antropologisk kortlægning af autentiske lokale styrker - Stagis A/S (august/september 2015)
  • Udvikling af scenarier og beslutning af retning, inkl. afholdelse af Strategiseminar – den 8. oktober 2015
  • Udvikling og konkretisering af vision og strategi, inkl. afholdelse af Visionsforum – den 28. oktober 2015
  • Beslutning og plan for implementering (november 2015-januar 2016)
  • Endelig beslutning i byrådet – forventet i marts 2016
 
Sidst opdateret 11. april 2016

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Læs Halsnæs Kommunes profilmagasin

Forside profilmagasin