Svartider, sagsbehandlingstider og klagemuligheder

I Halsnæs Kommune vil vi gerne behandle borgernes spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Derfor har Byrådet fastsat frister på de fleste af kommunens ydelser.

Byvåben ved rådhuset

Sagsbehandlingstiderne er udtryk for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning fra en borger, til afgørelsen skal være truffet af kommunen. Sagsbehandlingstiden afhænger af de enkelte sagstyper og af sagens kompleksitet. Når der ikke kan træffes beslutning med det samme, vil du få tilsendt et brev med svar om forventet sagsbehandlingstid.

Svartider

Svartiderne skal forstås, som den tid der går fra kommunen modtager din henvendelse til der kvitteres for denne henvendelse med et svarbrev. Henvendelsen kan i udgangspunktet vedrøre alt lige fra ansøgning om en ydelse, anmodning om aktindsigt, klage over en afgørelse mv. En henvendelse besvares hurtigst muligt og inden 7 arbejdsdage. 

Svartider er ikke sagsbehandlingstider og er derfor ikke udtryk for den tid, det tager for kommunen at træffe afgørelse om en konkret ydelse.

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget din ansøgning, vedlagt alle de nødvendige oplysninger: 
Under de enkelte sagsområder finder du sagsbehandlingstider på, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager.

Lovgrundlag

Halsnæs Kommune følger reglerne i Retssikkerhedsloven § 3, der siger:

  • at kommunen skal behandle borgernes spørgsmål om hjælp hurtigt
  • at Byrådet skal fastsætte frister for hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Sagsbehandlingstiden kan afhænge af de enkelte sags typer samt af sagens kompleksitet
  • at kommunen skal give borgerne besked, hvis fristen for at træffe afgørelse i en konkret sag ikke kan overholdes
  • at kommunen skal oplyse om de til en hver tid givne frister som gælder for kommunen

Nedenfor links til konkrete sagsbehandlingstider inden for enkelte områder: 

Sidst opdateret 29. august 2019

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk