Overblik over søgbare puljer i 2018

Som borger, forening eller virksomhed i Halsnæs Kommune kan du søge puljemidler og penge til projekter fra syv forskellige puljer. Her får du et overblik over puljer og muligheder.

Har du eller I et projekt i tankerne, så læs de enkelte puljers formål og kriterier og se, hvor projektet kan passe på beskrivelsen. Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, er der altid mulighed for vejledning ved at kontakte de administrativt ansvarlige for den relevante pulje.

Her er en oversigt over de syv forskellige puljer


Visionspulje - 400.000 kroner

Visionspuljen er uddelt i april 2018.

Visionspuljen kan søges af borgere, foreninger, partnerskaber og erhvervsliv, der ønsker støtte til at videreudvikle eller igangsætte et projekt, der er med til at levendegøre Vision 2030 – Oplev det rå og autentiske Halsnæs – samt gøre Halsnæs til et endnu mere attraktivt sted at bo og leve. Ansøgningerne vurderes administrativt af Vækst og Udvikling, og drøftes og godkendes politisk i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Læs mere om Vision 2030

Ny Kulturpulje - 138.000 kroner

Ny Kulturpulje kan søges til støtte i form af tilskud eller underskudsgaranti til lokale kulturelle begivenheder. Ny Kulturpulje giver mulighed for at understøtte og fremme nye samt eksisterende, kulturelle begivenheder i kommunen.

 

Ny Kulturpulje tager afsæt i et bredt kulturbegreb for at sikre, at det samlede udbud af kulturelle begivenheder i Halsnæs Kommune afspejler stor diversitet. Således kan Ny Kulturpulje understøtte traditionelle såvel som utraditionelle, rå og autentiske begivenheder. Selvom det ikke er et krav, lægges der vægt på, at begivenheder afholdes som et samarbejde mellem lokale aktører.


Læs mere om Ny Kulturpulje


Ansøgninger sendes til mail@halsnaes.dk. Skriv 'ansøgning til Sundhed, Idræt og Kultur i emnefelt. Eventuelle spørgsmål rettes også til Sundhed, Idræt og Kultur i Halsnæs Kommune. Der er løbende behandling af ansøgninger i forbindelse med førstkommende møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. 

Halsnæs Kulturelt Samråds pulje - 476.000 kroner

Halsnæs Kulturelt Samråd er paraplyorganisation for foreninger i Halsnæs Kommune, hvis hovedformål er at udøve, arrangere og/eller formidle kulturelle aktiviteter. Halsnæs Kulturelt Samråd fordeler kommunale midler til lokale, kulturelle aktiviteter og arrangementer på baggrund af konkrete ansøgninger.

Puljen kan bevilge støtte til planlagte, kulturelle arrangementer og aktiviteter inden for kommunen, hvortil der er offentlig adgang, samt til særlige foreningsaktiviteter.

Læs mere om Halsnæs Kulturelt Samråds pulje

Ansøgninger sendes til Halsnæs Kulturelt Samråd via e-mail til halsnaeskultur@mail.dk og behandles løbende og månedsvis. 

Folkeoplysnings- og Udviklingspulje - 138.000 kroner

Halsnæs Kommune råder over en særlig Folkeoplysnings- og Udviklingspulje til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt til aktiviteter og udviklingsprojekter på kultur- og idrætsområdet generelt.

 

Formålet med Folkeoplysnings- og udviklingspuljen er at skabe økonomisk mulighed for at udvikle eller videreudvikle initiativer og udviklingsprojekter på kultur- og idrætsområdet, herunder aktiviteter i relation til det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde. Selvom det ikke er et krav, lægges der vægt på, at projekterne helt eller delvist retter sig mod befolkningsgrupper, som ikke tiltrækkes af eksisterende udbud af aktiviteter på kultur- og idrætsområdet.

Læs mere om Folkeoplysning- og Udviklingspulje

Ansøgninger sendes til mail@halsnaes.dk. Skriv ”ansøgning til Folkeoplysningssamråd v. Sundhed, Idræt og Kultur” i emnefelt. Ansøgninger behandles løbende i Folkeoplysningssamrådet. Planlagte møder i Folkeoplysningssamrådet 2018, forud for hvilke, der kan søges er: 15. februar, 12. april, 6. juni, 15. august, 3. oktober, og 21. november. Send ansøgning i god tid, da der kan forventes optil 8 ugers behandlingstid på ansøgningerne.

Handicaprådets Tilgængelighedspulje - 100.000 kroner

Byrådet har bevilget 100.000 kroner, som Handicaprådet kan tildele projekter, der forbedrer tilgængeligheden i Halsnæs Kommune.  I februar eller marts måned annonceres der i lokalavisen med opfordring til borgerne om at sende en ansøgning med forslag til forbedring af tilgængeligheden.

Kriterier for ansøgningerne er besluttet af Handicaprådet i Halsnæs og vægter især: Forbedringer der kompenserer flest mulige handicappede, forbedringer der skaber bedre fysiske rammer for handicappede i byrummet, forbedringer der øger handicappedes adgang til naturen.

Handicaprådet prioriterer ansøgningerne og efterfølgende vurderer Miljø og Teknik, Ejendomscenteret, om det er muligt at udføre arbejdet inden for lovens rammer og budget.

Ansøgninger sendes på mail til sekretær for Handicaprådet: Jonna Lybech Bay, Koncernsekretariatet i Halsnæs Kommune: joba@halsnaes.dk

Frivilligt socialt arbejde, § 18 pulje - 340.000 kroner

Halsnæs Kommune uddeler økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne tildeles hovedsageligt til lokale frivillige og sociale organisationer, lokale afdelinger af landsorganisationer samt andre frivillige initiativer. Der kan søges til aktiviteter, som har et socialt sigte. Tilskud til frivilligt socialt arbejde gives via Servicelovens § 18.

Læs mere om pulje til frivilligt socialt arbejde

Ansøgning sendes til udviklingskonsulent i Social Service og Familier, Kirstine Andersen, kian@halsnaes.dk. Ansøgningsfristerne ligger fast og er 1. marts og 15. august.

LAG gearingspulje - 221.000 kroner

I nogle tilfælde kan Halsnæs Kommune medfinansiere LAG-projekter. Det vil typisk være foreninger (også foreninger af virksomheder), der kan gøre brug af den kommunale medfinansiering. For at få kommunal medfinansiering (LAG-gearing) skal du søge om dette parallelt med din LAG-ansøgning.

Er du interesseret i at søge denne i forbindelse med en LAG-ansøgning, så kontakt vækst- og udviklingskonsulent, Søren Würtz på soewu@halsnaes.dk.

Du kan læse mere om LAG Halsnæs-Gribskov, frister og kriterier og søge via deres hjemmeside: www.lag-halsnaes-gribskov.dk

I bedømmelsen af ansøgninger om gearingsmidler fra Halsnæs Kommune lægger kommunen vægt på LAGs vurdering og projektets værdi for kommunen - og om ansøgningen passer til kommunens Vision 2030.

 

Sidst opdateret 2. oktober 2018