Mål- og rammestyringskoncept

Halsnæs Kommune har valgt styreformen mål- og rammestyring, som udgør grundlaget for kommunens styring af økonomiske rammer og politiske mål.

Tredje version af mål- og rammestyringskonceptet blev godkendt af byrådet på mødet den 11. oktober 2011 og hovedformålene er:

  • at etablere en politisk styring, hvor fokus flyttes fra en snæver styring af de økonomiske rammer til også at dreje sig om indhold og resultater 
  • at politikerne koncentrerer kræfterne om at fastlægge budgetrammerne og formulere mål og visioner – områdechefer og virksomhedsledere får til gengæld så frie rammer som muligt til at disponere inden for rammerne i samarbejde og dialog med direktionen, medarbejderne og brugerne 
  • at synliggøre, hvad det er politikerne prioriterer – og ikke prioriterer 
  • at skabe rammerne for en dialog imellem det politiske niveau, kommunens ledere, medarbejdere og borgerne om hvilke mål, der skal fremmes inden for de enkelte områder og på tværs af områder 
  • at sammenkoble politiske mål og økonomiske rammer. Det vil sige, at (væsentlige) ændringer i økonomien bør afstedkomme ændringer i målene og omvendt. 

Læs mere om konceptet for mål- og rammestyring:

Sidst opdateret 24. februar 2017

Selvbetjening

Kontakt

Vækst og Udvikling
47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Læs Halsnæs Kommunes profilmagasin

Forside profilmagasin

Din guide til lokale oplevelser!

Link til Oplev Halsnaes