Direktionen

Her finder du direktørernes kontaktoplysninger, og du kan også læse om direktørernes ansvarsområder. Direktionen i Halsnæs Kommune har 3 medlemmer, hvoraf den ene er kommunaldirektøren.

Anders Mørk Hansen

Kommunaldirektør Anders Mørk Hansen

Kontaktdirektør for Byrådet og Økonomiudvalget 

Referencedirektør for følgende områder:

 • Koncernsekretariatet
 • Koncernøkonomi og Indkøb

Ansvarsområder er blandt andet politisk betjening, kommunikation, direktionsbetjening, personale, IT-drift, økonomi og indkøb og digitalisering.

Kontaktoplysninger
E-mail andmh@halsnaes.dk
Telefon: 47 78 40 02
Mobil: 51 67 55 55

 

Lisbeth Rindom

Direktør Lisbeth Rindom

Kontaktdirektør for følgende politiske udvalg:

 • Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud
 • Udvalget for Ældre og Handicappede
 • Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 

Referencedirektør for følgende områder:

 • Børn, Unge og Læring   
 • Sociale Service og Familier
 • Sundhed og Ældre 

Ansvarsområder er blandt andet skoler, børns trivsel og sundhed, PPR, familiebehandling, botilbud, handicap- og voksenområdet, skoler, daginstitutioner, ældre, hjemmepleje, plejecentre og sundhed.

Kontaktoplysninger
E-mail lisbr@halsnaes.dk
Telefon 47 78 48 07
Mobil 40 43 99 55

 

Martin Lindgreen 

Direktør Martin Lindgreen

Kontaktdirektør for følgende politiske udvalg:

 • Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati
 • Udvalget for Miljø og Plan
 • Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Referencedirektør for følgende områder:

 • Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv
 • Miljø og Teknik
 • Borgerservice og Beskæftigelse

Ansvarsområder er blandt andet kultur, unge og kulturcenter, kulturtilbud, natur og miljø samt indsats overfor ledige og samarbejde med arbejdsmarkedet.

Kontaktoplysninger
E-mail marbl@halsnaes.dk
Telefon 47 78 48 09
Mobil 20 81 62 41

Sidst opdateret 25. juli 2018

Selvbetjening

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Læs Halsnæs Kommunes profilmagasin

Forside profilmagasin

Din guide til lokale oplevelser!

Link til Oplev Halsnaes