Status som frikommune

Halsnæs Kommune har status som frikommune, hvilket giver os mulighed for at blive fritaget fra gældende regler og afprøve nye måder at løse de kommunale opgaver på.

Rådhuset med kommunens nye flag

Regeringen igangsatte i 2016 et frikommuneforsøg, som giver udvalgte kommuner muligheden for at afprøve nye måder at løse de kommunale opgaver på. 

Halsnæs Kommune er blandt de kommuner, der er blevet udvalgt til at være frikommuner i perioden 2016 til 2020.

Det giver Halsnæs Kommune mulighed for, efter ansøgning, at blive fritaget fra gældende regler og få ændret regelgrundlag, der hvor vi til hverdag oplever at støde på lovmæssige barriere. 

Formålet med frikommuneforsøgene er at opnå ny viden og praksiserfaring, der kan bidrage til forenkling af statslige regler, og sikre en effektiv lokal styring til gavn for borgerne. 

Netværk, vidensdeling og fælles tema

Frikommuneforsøgene er organiseret i netværk af kommuner, som samles om at lave forsøg under et fælles tema. Alle kommunerne i et netværk behøver ikke gennemføre de samme forsøg, men skal inspirere hinanden og dele viden og erfaringer med hinanden.  

Halsnæs Kommune er sammen med Allerød, Ballerup, Gribskov, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Hillerød og Helsingør kommuner en del af netværket ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”. 

Netværket har et ønske om at skabe en mere sammenhængende indsats og smidigere sagsbehandling for de borgere, som er i berøring med flere myndighedsområder på samme tid. Det skal være muligt for kommunen at samle tiltag og aktivitet i et samlet forløb, målrettet den enkelte borger og familie – selvom flere myndigheder er involveret. 

Fakta om frikommuner

Netværket fik status af frikommuner i oktober 2016, og har frem til 31. juli 2020 mulighed for at arbejde med udstrakt frihed. 

Perioden indeholder tre runder, hvor frikommunerne kan søge regeringen om fritagelse fra og ændringer af gældende regler: henholdsvis den 1. december 2016, den 1. maj 2017 og den 1. november 2017. 

I Halsnæs Kommunes frikommunevedtægt står beskrevet, hvilke fritagelser og regelændringer Halsnæs Kommune benytter. Vedtægten opdateres løbende, som nye fritagelser og ændringer træder i kraft. 

Læs frikommunevedtægt for Halsnæs Kommune.

Hvis du som borger bliver berørt af frikommuneforsøget, vil du modtage nærmere information. 

Læs mere om frikommuner på Økonomi- og indenrigsministeriets hjemmeside.

 

Sidst opdateret 19. december 2018

Kontakt

Halsnæs Kommune
Lise Møller Jensen
Chefkonsulent
Telefon 47 78 42 04
E-mail lmje@halsnaes.dk

Ballerup Kommune
Janne Koefoed
Direktionskonsulent for Frikommunenetværk
Telefon 44 77 24 76
E-mail jkd@balk.dk