Pædagogisk Assistent Uddannelse

Tør du gøre en forskel? - så er du måske en af vores nye elever. Er du glad for at arbejde med pædagogik og omsorgsrelateret arbejde med børn, unge, voksne eller fysisk psykisk handicappede er den pædagogiske Assistent Uddannelse måske noget for dig.

enSøg her

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde som pædagogisk assistent i daginstitutioner, dagplejen, pædagogiske tilbud (SFO). Det kan også være i bo- og dagtilbud for borgere med fysisk og psykisk handicap. 


Målet med uddannelsen er, at du udvikler dig både personligt og fagligt, og opøver kompetencer indenfor det pædagogiske område. Uddannelsen er adgangsgivende til pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. 

Uddannelsen varer 2 år og 1 1/2 måned, og er fordelt med 54 uger på skole og 2 praktikforløb af ca. ½ års varighed.

Hvordan søger jeg ?

Halsnæs Kommune ansætter elever på den pædagogiske assistent uddannelse en gang om året: i januar måned.

For at blive optaget på pædagogisk assistent uddannelse skal du:

Have gennemført et Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistent, eller have anden relevant uddannelse. Du er velkommen til at kontakte uddannelsesvejledningen på Social- og sundhedsskolen, SOPU, i Hillerød, hvis du er i tvivl om adgangskravene.

Optagelse og ansættelse som pædagogisk assistentelev sker i samarbejde mellem SOPU og Halsnæs Kommune.  

For at komme i betragtning til uddannelsen som Pædagogisk Assistent i Halsnæs Kommune, skal du sende en ansøgning. Du finder ansøgningsfrister på Halsnæs Kommunes hjemmeside. Ansøgningsfrist er ca. 4-5 måneder før uddannelsesstart.

Når din ansøgning er modtaget, sender Halsnæs Kommune brev (digitalt) til de ansøgere, som indkaldes til en ansættelsessamtale. De ansøgere, der desværre ikke kan ansættes, vil modtage et brev med begrundet afslag.

Løn

Du får løn under uddannelsen som pædagogisk assistentelev, både i skoleperioder og i praktikperioder. Der udbetales løn i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Hvis du er over 25 år, har du mulighed for at søge om voksenelevløn, hvis du opfylder følgende:

Du har arbejdet min. 24 timer om ugen inden for overenskomstområdet i mindst 1 år inden for de sidste 4 år.

 

  

 

Sidst opdateret 3. april 2017

Selvbetjening

Kontakt

Uddannelsesansvarlig
Maj-Britt Parsberg Orye
Tlf. 47 78 43 29
Mail: mabpo@halsnaes.dk

Læs Halsnæs Kommunes profilmagasin

Forside profilmagasin

Din guide til lokale oplevelser!

Link til Oplev Halsnaes