Personalepolitiske nøgletal

Personalepolitiske nøgletal handler meget om det nære og hverdagen som ansat i Halsnæs Kommune.

De personalepolitiske nøgletal sætter ord og tal på den udvikling, der er sket i kommunen, men også hvilken udvikling der forventes fremover.

Nøgletallene handler om personaleomsætning, kønsfordeling og aldersfordeling, sygefravær og arbejdsskader. Derudover er der beretninger på de arbejdsmiljømæssige tiltag, personalegoder, kompetenceudvikling med videre.

 

Sidst opdateret 21. maj 2019

Selvbetjening

Kontakt

Anne Skyth Jensen
Administrativ HR-konsulent
Personaleafdelingen
ansje@halsnaes.dk

 

Læs Halsnæs Kommunes profilmagasin

Forside profilmagasin

Din guide til lokale oplevelser!

Link til Oplev Halsnaes