Kystbeskyttelse ved Kikhavn

20. november 2019

Høring – Ansøgning om kystbeskyttelse ved Kikhavn, Kikhavn Dige- og Kystsikringslag

I henhold til kystbeskyttelseslovens § 5, skal ansøgninger offentliggøres på hjemmesiden. Ansøgningen er sendt i nabohøring. Såfremt man ønsker at afgive et høringssvar vedr. kystbeskyttelse ved Kikhavn, Kikhavn Dige- og Kystsikringslag, skal det være modtaget af Halsnæs Kommune senest den 18. december 2019. Høringssvar sendes på e-mail mail@halsnaes.dk eller per post til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk. Mærk brevet ”Kystbeskyttelse, Natur og Miljø”.

Ansøgningsskema

Projektbeskrivelse

Snittegning og oversigtskort

Natura2000

VVM-screeningsskema