Fornyet høring af forslag til vedtægt for Landvindingslaget Karsemosen

29. november 2019

Gribskov og Halsnæs Kommuner gennemfører efter overtaksationskommissionens behandling af sagen en fornyet høring vedrørende fremme af forslaget til ny vedtægt for  Landvindingslaget Karsemosen. Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget af den respektive kommune senest  den 6. januar 2020.

 

Høringsmateriale:

Høringsbrev

Forslag til ny vedtægt

Revideret partsfortegnelse (nye parter i henhold til forslaget)

Kortbilag

Overtaksationskommissionens kendelse september 2019