Tilladelse til kystbeskyttelse på Snerlevej 7

2. oktober 2019
Offentliggørelse af afgørelse om tilladelse til kystbeskyttelse på Snerlevej 7, Hundested. Klagefristen udløber d. 30. oktober 2019. Klagevejledning fremgår af afgørelse.

Tilladelse til kystbeskyttelse på Snerlevej 7, 3390 Hundested