Endelig vedtaget kommuneplantillæg 32 og lokalplan 04.79 for et boligområde ved Åsebro

16. oktober 2019

Byrådet i Halsnæs Kommune har på mødet den 10. oktober vedtaget Lokalplan 04.79 For et boligområde ved Åsebro.

Følgebrev til lokalplan 04.79

Lokalplan 04.79

Kommuneplantillæg 32