Landzonetilladelse til midlertidig anstillingsplads i Kregme rundkørsel

9. oktober 2019

Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til en midlertidig anstillingsplads, i forbindelse med ombygning af rundkørsel i Kregme mellem Frederikssundsvej og Hillerødvej og Kappelhøjvej, på matr. nr. 7cx Kregme By, Kregme.

Klagevejledning er vedlagt brevet.

Bilag