Godkendt reguleringsprojekt for Brødemosegrøften

15. oktober 2019

Offentliggørelse af godkendt reguleringsprojekt for Brødemosegrøften

Halsnæs Kommune har godkendt et reguleringsprojekt for vandløbet med henblik på et egentligt vandløbsregulativ for Brødemosegrøften. Reguleringsprojektet omhandler bestemmelser for dimensioner, grødeskæring og oprensning med videre. Klagefristen udløber den 12. november 2019. Klagevejledning fremgår af offentliggørelsesbrevet.

Materiale:

Offentliggørelsesbrev

Reguleringsprojekt oktober 2019

Tegningsmateriale

Notat om dobbeltrør

Samlet naturnotat