Ansøgning om kystbeskyttelse på Kystvej 16 - 36

10. oktober 2019

I henhold til kystbeskyttelseslovens § 5, skal ansøgninger offentliggøres på hjemmesiden. Ansøgningen er sendt i nabohøring. Såfremt man ønsker at afgive et høringssvar vedr. kystbeskyttelse på Kystvej 16 - 36, skal det være modtaget af Halsnæs Kommune senest den 7. november 2019. Høringssvar sendes på e-mail mail@halsnaes.dk eller per post til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk. Mærk brevet ”Kystbeskyttelse, Natur og Miljø”.

Ansøgningsskema

Kort og snittegning

VVM-screeningsskema