Tilladelse til udledning af overfladevand til Arresø via Kregme Mose

27. september 2019

Tilladelse til udledning af overfladevand fra vejkryds i Kregme til Arresø via Kregme Mose 

I forbindelse med at rundkørslen i Kregme på Hillerødvej, skal ombygges til et signalreguleret kryds, har
Vejdirektoratet ansøgt om tilladelse til udledning af overfladevand. Overfladevandet vil fremover blive delvist renset og forsinket inden udledning.

Halsnæs Kommune meddeler hermed  udledningstilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 2.

Klagevejledning er beskrevet i tilladelsen