Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lynghøjvej 10

2. august 2019

Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på Lynghøjvej 10, 3390 Hundested.

Klagefristen er til den 30. august 2019.

Halsnæs Kommune meddeler hermed på givende vilkår tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på adressen Lynghøjvej 10, 3390 Hundested. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgning og supplerende oplysninger.

Afgørelsen er meddelt efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven , samt bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg , og bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land .

Projektet er desuden omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
Projekter. Halsnæs Kommune har vurderet et jordvarmeanlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er VVM-pligtig. 
 

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Lynghøjvej 10.