Landzonetilladelse til et læskur/maskinskur Hillerødvej 175

27. august 2019

Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til et læskur/maskinskur til landbrugsformål på Hillerødvej 175. Der er klagevejledning i tilladelsen.

Landzonetilladelse til læskur/maskinskur på Hillerødvej 175.