Landzonetilladelse til læskur på Torupvejen 21

16. juli 2019

Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til et læskur til dyrehold på Torupvejen 21. Tilladelsen omfatter placering og udseende, da landbrugsbygninger i øvrigt ikke kræver landzonetilladelse.

Tilladelse med klagevejledning.