Landzonetilladelse til læskur på Brøndalstien 12

16. juli 2019

Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til to læskur til dyrehold på Brøndalstien 12. Tilladelsen omfatter placering og udseende, da landbrugsbygninger i øvrigt ikke kræver landzonetilladelse. Desuden omfatter tilladelsen en jagthytte ved en nyere sø på samme ejendom.

Tilladelse med klagevejledning.