Landzonetilladelse til et læskur på Store Havelsevej 1

18. juli 2019
Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til et læskur til dyrehold på Store Havelse Strandvej 1.
Der er klagevejledning i tilladelsen.
 

Landzonetilladelse med klagevejledning.