Landzonetilladelse til tre læskure på Egholmvej 15

26. marts 2019

Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til tre læskure i forbindelse med dyrehold på ejendommen Egholmvej 15 i Ølsted.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen som kan ses her.