Landzonetilladelse til opførelse af en bolig på Lille Havelsevej 50

12. februar 2019

Halsnæs Kommune har, i medfør af planlovens § 35, stk. 1, besluttet at give landzonetilladelse til etablering af en bolig ved Lille Havelsevej 50 i Ølsted.

Der er en klagevejledning i brevet.