Landzonetilladelse til etablering af yderhegn på Sølager

10. december 2018

Landzonetilladelse
Halsnæs Kommune har, i medfør af planlovens § 35, stk.1., besluttet at give tilladelse til et yderhegn på den sikrede Institution Sølager på ejendommen matr. nr. 2p, St. Karlsminde By, Torup.

Klagefrist til den 7. januar 2019

Der er en klagevejledning i tilladelsen.

Landzonetilladelse