Udledningstilladelser til Melby Renseanlæg og Hundested Pumpestation

25. juni 2018

Afgørelse vedrørende udledningstilladelser for Melby Renseanlæg og Hundested Pumpestation.

Udledningstilladelserne blev godkendt af Byrådet i Halsnæs Kommune torsdag den 21. Juni 2018 og meddeles i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 1 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 9. 

Tilladelserne gælder fra offentliggørelsen her på Halsnæs Kommunes hjemmeside. 

Klageberettigede fremgår af Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 og klagefristen er den 23. Juli 2018.

Udledningstilladelse for Melby Renseanlæg, Tørvelodsvej 44, 3360 Liseleje

Udledningstilladelse for overløb fra Hundested Pumpestation til Isefjord