Lokalplan 08.14 for shippingkontor på Hundested Havn

5. april 2018

Byrådet har den 22. marts endelig vedtaget lokalplan 08.14 og kommuneplantillæg nr. 23 for et shippingkontor på Hundested Havn. Nærmere omkring offentliggørelsen, herunder klagemulighed fremgår af følgebrevet.

Følgebrev til Lokalplan 08.14

Kommuneplantillæg nr. 23 for et område ved Isefjorden

Lokalplan nr. 08.14 For et shippingkontor på Hundested Havn