Kommuneplantillæg 22 og Lokalplantillæg 1 til Lokalplan 84

13. februar 2018

Byrådet i Halsnæs Kommune har den 30. januar 2018 endelig vedtaget Kommuneplantillæg 22 og Lokalplantillæg 1 til Lokalplan 84 for en nedlagt golfbane ved Torup.

Klagefrist til den 9. marts 2018

Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013

Tillæg 1 til Lokalplan 84 for en golfbane ved Torup