Ikke VVM-pligt til udvidelse af administrationsbygning på Havnevej 8

10. januar 2018

Afgørelse om at Halsnæs Forsynings projekt om udvidelse af administrationen med en ny bygning samt flere parkeringspladser ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Halsnæs Kommune har screenet Halsnæs Forsynings projekt om udvidelse af administrationen og afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen kan påklages senest 4 uger efter dags dato.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. 

Du kan se Halsnæs Forsynings ansøgning og Kommunens afgørelse her i vedhæftningen.

Afgørelse om ikke VVM-pligt på Havnevej 8, Frederiksværk

VVM ansøgningsskema