Landzonetilladelse på Frederikssundsvej 380

21. november 2017

Landzonetilladelse til læskure på Frederikssundsvej 380 i Ølsted.

Halsnæs Kommune har givet landzonetilladelse til opstilling af i alt 14 læskure med et samlet areal på 291m2 på ejendommen matr. nr. 4c St. Havelse By, Ølsted, som ligger på Frederikssundsvej 380, 3310 Ølsted.

Der er mulighed for at klage over afgørelsen inden den 19. december 2017. Se klagevejledning i afgørelsen.

Landzonetilladelse til læskure på Frederikssundsvej 380, 3310 Ølsted.