Landzonetilladelse Auderød Byvej 2-4

29. juni 2017

Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 9a Auderød By, Auderød Byvej 2-4

Landzonetilladelsen