Nu går Aula i luften

10. oktober 2019

Den nye kommunikationsplatform er klar til brug på folkeskolerne i Halsnæs efter efterårsferien. Her kan du læse om, hvad Aula betyder for dig som forælder.

Aula rulles ud i Halsnæs.

Nu rulles Aula ud i Halsnæs - i første omgang på skoler og i SFO'er. Pressefoto

Aula er navnet på den nye kommunikationsplatform mellem dig og Halsnæs Kommunes folkeskoler, SFO’er og dagtilbud. 

I Aula kan man skrive beskeder mellem elever, forældre, pædagoger og lærere, se uge- og årsplaner og aktuel information og følge med i sit barns hverdag. Aula følger dit barn fra start i dagtilbud og til afslutning af folkeskolen. Dermed er al kommunikation samlet ét sikkert sted, så du ikke længere behøver flere systemer for at følge med i dine børns hverdag og udvikling.  Har du børn på flere skoler, kan du se dem alle i samme overblik. 

I første omgang åbnes der op for platformen på skolerne og i SFO’erne. Har du børn i folkeskole eller SFO i Halsnæs Kommune, er det Aula du skal bruge fra mandag den 21. oktober 2019.

Fra sommeren 2020 kommer de kommunale dagtilbud også på Aula.

Skolerne har tidligere udsendt information om, hvordan du logger på. Er du i tvivl, kan du læse mere på linket her.

Baggrunden for Aula

Udviklingen af Aula er en del af landspolitisk aftale fra 2014 om et digitalt løft af folkeskolen. I aftalen indgik det, at alle folkeskoler skal have et sikkert og tidssvarende, digitalt samarbejds- og kommunikationsværktøj, som understøtter arbejdet på skolerne.

Det er kommunernes it-fællesskab KOMBIT, der står for at indkøbe Aula på vegne af landets kommuner. It-virksomheden Netcompany vandt udbuddet af Aula og står derfor for at udvikle løsningen.

I Halsnæs Kommune har både skoler, dagtilbud, forvaltning og medarbejdernes faglige organisationer været involveret i den lokale implementering. Målet har været at sikre, at Aula opleves som en tidssvarende og intuitiv løsning, der sikrer nem og målrettet kommunikation i rammerne af et sikkert system. Det er med til at give bedre læring og større trivsel i skoler og dagtilbud. 

Med udrulningen af Aula på skolerne lukkes der samtidig for adgangen til Skoleintra. Skoleintra lukkes om aftenen den 11. oktober 2019 for at sikre, at der ikke kommunikeres i to systemer samtidig.

Har du spørgsmål til brugen af Aula, kan du kontakte dit barns skole.