Ældre i Halsnæs er tilfredse med maden

14. august 2019

I Halsnæs Kommune får visiterede hjemmeboende modtagere af madservice samt beboerne på kommunens plejecentre mad fra selskabet MAD til hver DAG. Selskabet har netop gennemført en stor tilfredshedsundersøgelse blandt de borgere, som modtager deres mad.

Billede af madvarer

Foruden at levere mad til borgerne i Halsnæs Kommune, leverer MAD til hver DAG også i Albertslund, Allerød, Frederikssund og Hillerød Kommune. Tilfredshedsundersøgelsen er lavet på tværs af kommunerne, og rapporten fra undersøgelsen viser derfor det samlede tilfredshedsniveau for alle fem kommuner. Ud fra rapporten er det dog også muligt at udlede, hvordan tilfredshedsniveauet er separat i Halsnæs Kommune.

Svarprocenten for borgerne på plejecentre i Halsnæs Kommune er ifølge tilfredshedsundersøgelsen 37%, mens den for de hjemmeboende er 48%.

91% af de hjemmeboende i Halsnæs Kommune har svaret, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med de hovedretter, de får fra MAD til hver DAG, mens det tilsvarende tal for beboerne på plejecentrene er 84%. Det gør Halsnæs Kommune til den af de fem kommuner, hvor der er størst tilfredshed med hovedretterne blandt beboerne på plejecentrene.

Når det kommer til desserterne, er tallene endnu højere. Her er 93% af beboerne på plejecentrene i Halsnæs Kommune enten tilfredse eller meget tilfredse. Det samme gør sig gældende for samtlige af kommunens hjemmeboende borgere, som har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen.

At tilfredsheden med maden fra MAD til hver DAG er så høj glæder formand for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune, Thue Lundgaard Curry (Ø):

”De er godt, at de ældre er glade for maden. Der er livskvalitet i at spise et godt måltid, og det skal også være muligt for dem, der ikke laver mad selv”, siger Thue Lundgaard Curry. Samtidig forholder han sig også til den lave svarprocent:

”Vi havde gerne set, at flere havde svaret på undersøgelsen. Men man må også respektere, at nogen enten ikke vil eller ikke kan svare. Det positive billede er dog så entydigt, at vi godt kan konkludere, at der hos en stor del af borgerne er tilfredshed med maden”. 

Fokus på sluttilberedning, sammensætning af mad og ”rette mad til rette borger” skal øge tilfredsheden på plejecentrene

Selvom tilfredshedsundersøgelsen peger på tilfredse borgere, så er der stadig plads til forbedringer og nytænkning. Det gælder særligt for plejecentrene, hvor tilfredshedsniveauet er en smule lavere, end det er hos de hjemmeboende.

MAD til hver DAGs bestyrelse og den faglige styregruppe er opmærksomme på muligheder og forbedringer for de borgere, der modtager mad fra selskabet, og der er allerede et samarbejde i gang i forhold til indsatser, der kan øge tilfredsheden yderligere på kommunernes plejecentre. Blandt andet er der er afholdt flere workshops i fællesskab mellem de fem kommuner, køkkenets ledelse samt en ekstern rådgiver. Indsatserne har især fokus på at gøre bestillingsprocessen lettere og at gøre det mere lige til at sammensætte og tilberede maden.

Derudover skal der udarbejdes nye letforståelige materialer, og personalet på plejecentrene skal tilbydes et kompetenceløft i viden om beboernes ernæringsbehov, så den rette borger får den rette mad.

Fakta om den samlede tilfredshedsundersøgelse i de fem kommuner

Svarprocent for hjemmeboende: 49 %
Svarprocent for beboere på plejehjem: 44 %
87 % af de hjemmeboende er tilfredse eller meget tilfredse med hovedretterne.
80 % af beboerne på plejecentre er tilfredse eller meget tilfredse med hovedretterne.
96 % af de hjemmeboende er tilfredse eller meget tilfredse med desserterne.
89 % af beboerne på plejecentre er tilfredse eller meget tilfredse med desserterne.

Klik her for at læse hele tilfredshedsundersøgelsen fra MAD til hver DAG