Dele af Lillebjerg Skole bliver forsinket

13. juni 2019

Dagbehandlingstilbuddene kan rykke ind 1. august som planlagt, mens specialundervisningen og Birkehuset må vente til jul med at flytte ind på Lillebjerg Skole i Hundested.

Oprindeligt var det planen, at den nye specialskole, Lillebjerg Skole i Hundested, skulle åbne 1. august. Når skolen er færdig, vil der være 50 pladser til specialundervisning og 30 pladser til dagbehandlingstilbud. Derudover skal 14-21 tilbuddet Birkehuset også holde til på skolen.

Imidlertid bliver specialundervisningsdelen og Birkehuset forsinket og kan først åbne til årsskiftet, fordi der er behov for at foretage ændringer i de eksisterende bygninger.

Den oprindelige tanke om specialskole, dagbehandlingstilbud og Birkehuset under samme tag udsprang af, at de ikke skal bruge lokalerne på samme tidspunkt i løbet af dagen og aftenen, og derfor umiddelbart godt kan dele lokaler. Det er siden blevet klart, at der for at skabe det bedste resultat for alle børnene er flere forskellige hensyn, der skal tages, fordi de børn, der skal færdes på skolen, har brug for forskellige pædagogiske rammer.

For at gøre Lillebjerg Skolen så god som overhovedet muligt for alle, har det derfor været nødvendigt at foretage flere bygningsmæssige ændringer, end man forventede ved projektets start. De uforudsete ændringer er årsagen til, at tidsplanen nu er skredet og at byggeriet bliver forsinket.

”Det kan virke som en lang forsinkelse, fra sommer til årsskifte, men vi har valgt at gå med en tidshorisont, som vil sikre en god videre proces, både fagligt og politisk. Det vigtigste for os er at lave den bedst mulige skole for alle de børn, der skal gå der. Det mener vi, at vi har de bedste forudsætninger for at gøre med den lidt længere tidshorisont” forklarer direktør i Halsnæs Kommune, Martin Barnkob Lindgreen.

Ændringerne i bygningsplanerne for Lillebjerg Skole afhænger dog fortsat af en endelig vedtagelse i Byrådet. Sagen behandles på byrådsmødet d. 20. juni 2019.