Direktør: Det har vi lært af bisag

27. juni 2019

Direktør Martin B. Lindgreen har følgende kommentar til den verserende sag i medierne om udryddelse af bier i Hundested.

Direktør Martin B. Lindgreen

Direktør Martin B. Lindgreen. Foto: Halsnæs Kommune

”I det sidste døgns tid har der været meget omtale i medierne af, at Halsnæs Kommune har fået sprøjtet et stykke fortov i Hundested, hvor en mængde bier havde gravet sig ned. I Halsnæs Kommune er vi meget optaget af at passe på naturen, og jeg forstår derfor godt, hvorfor en sådan sag kan vække følelser. Imidlertid er ikke alle nuancer i sagen kommet frem.

Kommunen blev af borgere gjort opmærksom på, at en større mængde bier havde gravet sig ned i fortovet over for Hundested Skole. I samråd med en ekspert i bekæmpelse vurderede vores fagfolk, at der ikke var alternativer til at slå bierne ihjel. Det skal især ses i lyset af, at bierne havde slået sig ned på en befærdet fortovsstrækning lige over for en skole.

På baggrund af den viden, vi havde på det pågældende tidspunkt, blev det i samråd med eksperten derfor besluttet at bekæmpe bierne på en strækning af Lerbjergvej. En beslutning fra fagfolkene, jeg ikke har grund til at kritisere.

Kommunen fik til at starte med fejlagtigt oplyst af eksperten, at der var tale om 100.000 bier. Vores fagfolk har efterfølgende konstateret, at kolonien snarere består af 1.000 bier, hvoraf omkring halvdelen er blevet bekæmpet ved indsatsen. Der er desuden konstateret et stort antal bier af samme slags i den umiddelbare nærhed, som kommunen ikke ser nogen grund til at røre ved. 

Der florerer desuden et misvisende foto i pressen af bier, som intet har med sagen at gøre. Det har vist sig, at sagens omhandler pragtbuksebier, som graver gange under jorden, og som er forholdsvis fredelige.

Når det er sagt, har sagen også gjort os klogere. Næste gang vi måtte få en koloni af bier på vores arealer, vil vi overveje endnu mere grundigt, om de faktuelle forhold – herunder deres placering - udgør et problem og en sikkerhedsrisiko. Kommunen vil desuden opsætte skiltning på det pågældende sted, der oplyser om pragtbuksebierne, og hvordan man kan færdes nær dem. Der skal fortsat ikke herske nogen tvivl om, at vi lægger overordentlig stor vægt på at værne om naturen og biologisk mangfoldighed i Halsnæs Kommune.”