Gymnasieelever gav valget Krydsfaktor

24. maj 2019

I en model inspireret af det kendte koncept X-faktor præsenterede eleverne i 2.ay på Frederiksværk Gymnasium og HF deres bedste ideer til at få unge vælge til at stemme. Dommerpanelet bestod af borgmester Steffen Jensen (A), byrådets yngste medlem Frederik Germann (V) og redaktøren på Halsnæs Avis Anders Nordstrand.

Anna fra 2.y fremviser det vindende projekt.

Det vindende projekt vises frem.

Det er kun omkring hver anden vælger under 30, som stemmer ved et valg. Hvordan får man så flere unge til at gå ned i stemmeboksen? Hvem bedre end de unge selv kan give svaret på det.

2.ay på Frederiksværk Gymnasium og HF tog udfordringen op som en innovationsopgave i deres samfundsfagstimer. Forleden præsenterede de så deres gode bud på svarene, da der blev afholdt Krydsfaktor-finale på gymnasiet. 

Eleverne fremlagde både kreative bud på hjemmesider, apps, plakater og sågar en rapsang fra grupperne.

”Det har bragt fagligheden i spil på en ny måde og også fået eleverne til at gå mere i dybden, fordi de har kunnet koble teori til praksis. Et af vores faglige mål er jo, at eleverne skal kunne bruge deres faglige viden til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og finde løsninger. Og der giver det bare et ekstra nøk til undervisningen, når vi kan gå sammen med en ekstern samarbejdspartner som Halsnæs Kommune, og når oplægget er, at de konkrete produkter også vil blive brugt,” siger lektor Inge Boesen fra Frederiksværk Gymnasium og HF.

Unges kreativitet bliver brugt

Krydsfaktor er resultat af et samarbejde mellem Frederiksværk Gymnasium og HF og Halsnæs Kommune. Efter Krydsfaktor vil elevernes projekter give inspiration til det videre arbejde, som Halsnæs Kommune gør for at få flere unge til at stemme. Det fortæller Søren Würtz, der er leder af Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv i Halsnæs Kommune. 

”Når vi indgår i et samarbejde med gymnasiet, er det i erkendelse af, at de unge selv er meget bedre end os på rådhuset til at forstå målgruppen, de unges barrierer for at stemme og de kanaler og budskaber, som kan gøre en forskel. Jeg er imponeret over kreativiteten, og det giver os både et afsat til de nært foreslående valg og til indsatsen på længere sigt,” siger Søren Würtz. 

På landsplan er stemmeprocenten blandt de 20-29-årige generelt lavere end i den øvrige befolkning. Det gælder også i Halsnæs Kommune, og derfor har Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati i Halsnæs Kommune besluttet, at der skal arbejdes med at øge valgdeltagelsen blandt de yngre vælgere for at sikre et levende demokrati i kommunen.

Vinderne af Krydsfaktor blev Anna og Ulrik, som overbeviste dommerne om, at deres kombination af etos, logos og patos ville få førstegangsvælgerne til stemmeurnerne.