Mere leg og oplevelser i Frederiksværk

24. april 2019

Halsnæs Kommune har modtaget 6,363 millioner kroner i støtte fra RealDania, som skal bruges til projektet Vandkraft og Byliv ved kanalen i Frederiksværk. Et projekt, der skal skabe sammenhæng mellem Frederiksværks kulturelle industriarv og handelsbyen.

Mølledammen

Konkret er der tale om, at der i området omkring Mølledammen skal etableres en ny bro til fodgængere og cyklister, som skal gøre kanalens oprindelig struktur mere synlig, og der vil blive skabt et byrum med plads til leg ved kanalens bred. Projektet vil skabe en bedre forbindelse mellem boligbyen, kulturbyen og handelsbyen, fordi det kanalnære byrum ved indgangen til gågaden vil skabe en bedre sammenhæng mellem byens gågade og kulturinstitutionerne Gjethuset, biblioteket og museet. Samtidig tilfører projektet et udtryk, der viser fortidens kvaliteter, men også giver mulighed for nye oplevelser for alle aldersgrupper.

Borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, glæder sig over projektet, som vil danne ramme om endnu flere oplevelsesmuligheder:

”Først og fremmest vil jeg gerne takke RealDania for, at de med støtten viser, at de har øje for Frederiksværks særlige kulturhistoriske kvaliteter. Med projektet får vi nu mulighed for at tilbyde både borgere og besøgende i Frederiksværk endnu flere oplevelser. Vandkraft og Byliv vil skabe en bedre sammenhæng i byen og forbinde dens industrielle og kulturelle arv, og jeg er sikker på, at det vil bidrage til at skabe mere liv i vores bymidte. Projektet inviterer til at gå på opdagelse i byen, og jeg håber, at det er en invitation, som borgere og besøgende tager godt imod”

Vandkraft og Byliv forventes at blive realiseret i 2021, men inden da er der en masse tilladelser, der skal på plads. Kanalerne i Frederiksværk er nemlig fredede og udpeget som fortidsminde, og der befinder sig samtidig fredede og bevaringsværdige bygninger i den umiddelbare nærhed af Mølledammen. Projektet skal naturligvis gennemføres med respekt for dette. Samtidig er en del af formålet med projektet netop at bringe kanalerne og andre historiske pejlemærker i byen mere i spil som en del af bybilledet.

Det nye projekt bliver en del af Halsnæs Kommunes byudviklingsprojekt Stålsat By. Stålsat By har til formål at skabe nye byrum, som både er inddragende og involverende, og som afspejler Frederiksværks særlige historie og stolthed. Samtidig skal der tilføres nye mødesteder, bevægelsesmuligheder og bedre rammer for et aktivt handelsliv til byen. Hvor A.P. Møller projektet biddrager til Stålsat By i den ene ende af byen i Krudtværksområdet, skal Vandkraft og Byliv støttet af RealDania gøre det samme i den anden ende af byen ved Mølledammen.

Faktaboks
Det skal der ske:

  • Der skal gøres plads til leg i byen med historiske referencer tæt på kanalen og handelsbyen.
  • Kanalens landskab skal genskabes, så historien formidles bedre. Stort asfalt dæk skal fjernes.
  • Der skal anlægges en ny bro for fodgængere og cyklister, som bringer kanalen stærkere i spil.
  • Der skal indrettes et kanalnært byrum ved indgangen til gågaden som åndehul i byen og attraktiv indgang til handelsbyen.