Ingen ekstra besparelser i ældreplejen

17. april 2019

Præcisering: Det fremgår i artiklen ”Ni kommuner planlægger nye besparelser i ældreplejen” fra Frederiksborg Amts Avis den 17. april, at Halsnæs Kommune er en af de ni kommuner, der i 2019 skal spare yderligere i ældreplejen.

skilt

Det er imidlertid vigtigt at pointere, at Halsnæs Kommune ikke planlægger besparelser i ældreplejen i 2019 og ikke står overfor nye udfordringer, der skulle retfærdiggøre sådanne besparelser.

Fejlen er opstået, fordi Halsnæs Kommune ved et uheld på beklagelig vis har svaret forkert i en rundspørge foretaget af Politiken Research, som desværre har givet anledning til den konklusion, der drages i artiklen.