Nordsjælland topper trafikliste

13. marts 2019

Massive investeringer på vej til færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen og forlængelse af Hillerødmotorvejen. Nordsjællandske borgmestre glæder sig over prioriteringerne i regeringens infrastrukturplan og forudser, at den forbedrede fremkommelighed vil give vækst i hele regionen.

Der var tilfredshed på borgmesterkontorerne i Nordsjælland, da den længe ventede infrastrukturplan fra regeringen og DF onsdag blev rullet ud for offentligheden. Planen indeholder en liste over projekter, som regeringen ønsker at fremme, og blandt toppen af dem er både en færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen og en forlængelse af Hillerødmotorvejen fra Allerød til Hillerød. Arbejdet påbegyndes efter planen i henholdsvis 2022 og 2023.

Netop disse to projekter har længe været på den nordsjællandske ønskeliste. Borgmestrene ser nemlig en velfungerende infrastruktur som afgørende for, at borgerne kan komme rundt, eksisterende virksomheder kan vækste, og både nye borgere og virksomheder har lyst til at slå sig ned i regionen.

"Vi glæder os først og fremmest over, at Hillerødmotorvejen nu kommer længere nordpå. Udbygningen vil ikke blot få betydning for de to kommuner, som vejstrækningen går igennem. Når fremkommeligheden forbedres så markant, som beregningerne peger på, vil det også gavne hele Nordsjælland og gøre regionen endnu mere attraktiv at bo og færdes i. Med infrastrukturplanen er stenene forhåbentlig endelig ryddet af vejen for, at disse vigtige projekter kan blive realiseret," siger Anders Gerner Frost, borgmester i Gribskov Kommune. 

Vigtigt at koble på ny bro
I Frederikssund Kommune peger borgmester John Schmidt Andersen på, at infrastrukturplanen og de deraf følgende investeringer ikke kommer et øjeblik for tidligt.

"Vi har længe kæmpet for at få gjort Frederikssundsmotorvejen færdig, så den rent faktisk fortsætter helt til Frederikssund. Lige om lidt åbner den nye Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord, men den får bilisterne ikke fuld gavn af, hvis den ender i en blindgyde, fordi motorvejen ikke er færdiggjort og koblet på. Det bliver den nu, og dermed er vejen lagt for et velfungerende trafikalt netværk i Nordsjælland. Det er ikke mindst til gavn for den lokale og regionale vækst. På borgernes vegne ser jeg virkelig frem til, at byggeriet kan gå i gang, selvom vi gerne ser, at det sker i 2021 frem for 2022," siger John Schmidt Andersen.  

Gribskov og Frederikssund kommuner er en del af sekskommunesamarbejdet i Nordsjælland, hvor seks kommuner kæmper for bedre infrastruktur og fremkommelighed. 
 
Ud over motorvejsstrækningerne håber borgmestrene, at der også snart vil blive fremlagt konkrete planer for, hvordan driften på Kystbanen kan forbedres.