Har du fået tabt arbejdsfortjeneste?

8. juni 2018

Har du modtaget tabt arbejdsfortjeneste inden for de seneste tre år? Så kan du være en af de borgere, der har fået for lidt sat ind på din pensionsordning. Hvis du tror, du er en af de berørte, så kontakt Halsnæs Kommune.

Ankestyrelsen har gjort alle landets kommuner opmærksomme på, at nogle få borgere, der har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste inden for de seneste tre år, samtidig har fået indbetalt for lidt på deres pensionsordning. Styrelsen genåbner derfor nu sager, hvor dette er tilfældet.

Det drejer sig kun om borgere, som forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste både har haft en periode på offentlig forsørgelse, som for eksempel dagpenge og lignende, og har haft en pensionsordning, hvor arbejdsgiverandelen var over 10 procent.

Er du eventuelt en af disse berørte borgere, skal du henvende dig til handicaprådgiver Jannick Mortensen i Halsnæs Kommune på telefon 47 78 41 72 eller e-mail janmo@halsnaes.dk.

Læs mere

Genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste

På Ankestyrelsens hjemmeside:

Ankestyrelsen genoptager sager