Krudtværksområdet åbnes nu mere op

8. januar 2018

Maskiner og mandskab fra Natur og Vej starter rydning af buskads og træer på Krudtværket i Frederiksværk tirsdag den 9. januar for at åbne området mere op. Arbejdet kan medføre gener i form af støj og begrænsede tilkørselsforhold, da enkelte områder bliver spærret af.

De markerede røde områder er der, hvor der hvor der i første omgang bliver ryddet for buskads m.v.

Rydningen sker som et led i den generelle forskønnelse i Krudtværksområdet med byudviklingsprojektet Stålsat By, som omfatter nye belægninger, udskiftning af gadebelysning, den igangværende indretning af Brandstationen som Unge- og Kulturcenter og en forbedret cykelforbindelse til Frederiksværk Gymnasium.

”Rydningen skal få områdets industrilandskab med Krudtværkskanalen, voldene langs kanalen og bygningerne til at træde tydeligere frem, og dermed blandt andet gøre det lettere at formidle områdets 250-årige industrihistorie,” siger Anja Rosengreen, formand for Udvalget for Miljø og Plan i Halsnæs Kommune. 

Åbent og rekreativt område

I forbindelse med at Unge og Kulturcenteret snart flytter ind i den gamle brandstation på Syrevej har Krudtværksområdets foreninger og erhvervsliv samt de unge i 2017 været særligt inddraget, og det har i den forbindelse været et udtalt ønske at gøre området mere trygt og åbent. 

”Rydningen vil komme til at åbne området mere op, og kombineret med forbedret belysning og mere liv i området omkring Unge- og Kulturcenteret forventer vi, at området vil få en langt større rekreativ værdi for byens borgere og besøgende,” tilføjer Anja Rosengreen. 

I første omgang er det den øverste del af området op mod byen der ryddes, som det ses på kortet. 

Målet er at gøre Krudtværket til et levende, historisk og rekreativt område, som også trækker besøgende til udefra.