Risiko for forurenet badevand

13. juni 2016

Omkring 5.000 m3 urenset spildevand er løbet ud i Hundested. Overløbet er stoppet, og der er opsat skilte om risiko for forurenet badevand

Halsnæs Forsyning skriver på deres hjemmeside, at et utilsigtet driftsstop på Hundested Renseanlæg har forårsaget overløb af omkring 5.000m3 urenset spildevand ved stenmolen lige syd for Hundested Havn.

Overløbet er mandag morgen stoppet, men Halsnæs Kommune fraråder badning på følgende strande: Trekanten, Roklubben, Lynæs Camping og stranden ud for Lynæs Havn.

Halsnæs Kommune foretager badevandsmålinger de pågældende steder. Halsnæs Forsyning melder på deres hjemmeside, at situationen forventes at være normal indenfor 1-2 døgn.

Uheldet skyldtes fejl i styring og overvågning af renseanlæggets indløbspumpestation, som er opstået i forbindelse med installation af nyt overvågningsudstyr. Nyt sikkerhedssystem vil blive opsat, så lignende ikke kan gentage sig.

Læs mere på Halsnæs Forsynings hjemmeside