Lokale oplevelsesprojekter kan få støtte

15. juni 2016

Kan du skabe rå og autentiske oplevelser, der ikke er for fine og føles ægte? – Så er der mulighed for at få hjælp til at dække udgifterne af Halsnæs Kommune.

Foto af Krudtværksarrangement med kanoner og soldater

Hvis du som borger i Halsnæs går og brænder inde med en idé eller et konkret projekt, som kan være med til at støtte op om at fremme udviklingen af kommunen og skabe spændende oplevelser for borgere og besøgende, er der hjælp at hente.

Det er nemlig muligt at søge økonomisk støtte gennem kommunens Erhvervs- og Turismefremmepulje. Udvalget for Vækst og Erhverv har samtidig besluttet, at projekter, der understøtter Halsnæs Kommunes Vision 2030, bliver prioriteret højst, når puljen for 2016 bliver fordelt.

Kitesurfing ved Lynæs Havn

”Borgerne og erhvervslivets idéer og initiativer er altafgørende for at skabe Fremtidens Halsnæs. Vi vil være et attraktivt sted at bo og leve, og derfor har vi med vores nye vision lagt vægt på at skabe gode og autentiske oplevelser. Det gør vi blandt andet ved at støtte lokale projekter økonomisk,” udtaler formanden for Vækst og Erhverv, Helge Friis. 

Alle kan søge om støtte

Det er alle grupper, foreninger og privatpersoner, som kan søge puljen til projekter med forankring i Halsnæs. Ansøgningerne bliver løbende behandlet på møder i Udvalget for Vækst og Erhverv. Du kan finde ansøgningsskemaer, tidsfrister og retningslinjer for ansøgning om økonomisk støtte her på hjemmesiden under ’Puljer og støttemuligheder’.

Læs mere om Halsnæs Kommunes Vision 2030: Oplev det rå og autentiske Halsnæs – det er ikke for fint, og det føles ægte