Plejecenter er drevet sikkert og effektivt

8. juni 2016

Plejecentret Arresøparken bliver drevet både sikkert, effektivt og med stort engagement i forhold til pleje, omsorg, støtte og praktisk hjælp. Det viser en analyse foretaget af konsulentfirmaet A-2 for Halsnæs Kommune.

Foto fra plejecentret Arresøparken
Halsnæs Kommune har haft konsulentvirksomheden A-2 til at analysere driften af Frederiksværk Plejecenter, Arresøparken, med udgangspunkt i Leve Bo-konceptet. Formålet har bl.a. været at se nærmere på, om de nuværende vilkår og den økonomiske ramme muliggør en sikker og effektiv drift af plejecentret. 

Analysen er gennemført i perioden fra januar til juni 2016, og er baseret på både statistiske data, fokusgruppe interviews og observationsstudier. 

Helt overordnet viser analysen, at plejecentret bliver drevet både sikkert, effektivt og med stort engagement i forhold til pleje, omsorg, støtte og praktisk hjælp.
 
Det glæder formanden for Udvalget for Ældre og Handicappede, Ole S. Nielsen.
 
”Det er meget tilfredsstillende, at vi med analysen har fået syn for sagn i forhold til debatten om kvaliteten af vores plejecentre. Den er grundlæggende helt i orden, idet vi må formode, at der tegner sig et lignende billede på kommunens øvrige plejecentre. Derfor er det også en fjer i hatten til de dygtige medarbejdere vi har, at de hver dag er med til at sikre et værdigt ældreliv med god livskvalitet. Når det så er sagt, så viser analysen også, at vi står med nogle problematikker, som vi må tage hånd om,” siger udvalgsformand Ole S. Nielsen.
 

Svagere ældre på plejecentre

En af udfordringerne er, at de ældre samlet set er blevet svagere, når de kommer på plejecenter. Det øger behovet for pleje og omsorg, og gør det sværere at gennemføre de aktiviteter, der ligger i Leve Bo-konceptet. Derudover er de økonomiske rammer under pres, ligesom der er stigende krav til de sundhedsfaglige kompetencer.
 
Borgmester Steen Hasselriis vil med baggrund i analysen drøfte rammerne for plejecentrene med partierne i Byrådet, herunder om der skal tilføres ekstra kompetencer, og dermed økonomi.
 
”Jeg har fra starten sagt, at vi skulle bruge analysen til at se nærmere på, hvordan vi kan drive vores plejecentre så effektivt som muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten. Og her viser resultaterne, at vi bestemt kan være os selv bekendt. Men jeg anerkender også, at rammerne, i lighed med andre kommunale kerneområder, er meget stramme. Derfor er jeg indstillet på, at vi skal bruge flere midler til plejecentrene, og her kommer pengene fra Værdighedsmilliarden til at indgå i drøftelserne,” siger borgmester Steen Hasselriis.

Analysen skal i første omgang drøftes i Ældrerådet og på mødet i Udvalget for Ældre og Handicappede onsdag den 15. juni.

Læs hele analysen her