Markant fald i sygefravær blandt ansatte

3. juni 2016

Sygefraværet blandt de ansatte i Halsnæs Kommune er faldet markant det seneste år - og pilen peger fortsat nedad. Samtidig viser en ny trivselsundersøgelse blandt medarbejderne, at trivslen er høj, selv om der også er travlt på de fleste kommunale arbejdspladser.

Foto af medarbejdere i Halsnæs Kommune
Halsnæs Byråd har netop modtaget de nye personalepolitiske nøgletal, som blandt andet viser, at sygefraværet fra 2014 til udgangen af 2015 er faldet med hele 11 procent – fra 5,6 til 5,0 procent, hvilket er det næstlaveste i kommunens historie. Kun overgået i 2012, hvor sygefraværet ifølge nøgletallene var 4,9 procent.

Faldet i sygefraværet er også fortsat i de første fire måneder af 2016, og forventningen til årets samlede resultat er et fravær, som ligger pænt under niveauet i 2015.

Målet er at komme ned på niveau med regionsgennemsnittet for sygefravær, som er 4,8 procent, så indsatsen vil fortsat have stor fokus.

Indsats har båret frugt

De gode tal glæder dog kommunaldirektør Anders Mørk Hansen, som peger på, at kommunens indsats mod sygefravær har båret frugt.

”Vi har skærpet indsatsen mod sygefravær af tre væsentlige årsager. Ingen ansatte synes, det er rart at være syge, kollegerne savner deres sygemeldte kollega, og endelig så koster det mange penge, når en ansat er syg. At få sænket sygefraværet er til gavn for alle, og derfor vil vi også i de kommende år prioritere indsatsen,” siger kommunaldirektør Anders Mørk Hansen, Halsnæs Kommune.

Tæt samarbejde

Det er især et skærpet ledelsesfokus, tæt samarbejde med tillidsrepræsentanter og klare retningslinjer der har været medvirkende årsag til det lavere sygefravær.

”Jeg har selv besøgt samtlige kommunale virksomheder, og talt med alle ledere og mange hundrede medarbejdere, om hvor vigtigt det er, at vi får skabt en sund arbejdsplads, hvor alle trives,” fortsætter Anders Mørk Hansen.

Sammenhæng mellem fravær og trivsel

Ældreområdet er et af de områder, som har oplevet et flot fald i sygefraværet i 2015, og Hjemmeplejen har eksempelvis nedbragt deres fravær med 12,5 procent. Til gengæld oplevede kommunens skoler i 2015 en stigning i sygefraværet, som dog blev vendt og begyndte at falde igen i slutningen af 2015. I første del af 2016 er fraværet også her faldet yderligere.

Også Margit Hedelund, næstformand i Hoved-MED og fællestillidsrepræsentant, synes derfor, at der er grund til at glæde sig over det faldende sygefravær og en positiv trivselsundersøgelse.

”Som regel er der jo en sammenhæng mellem sygefravær og trivsel. Og når sygefraværet er gået ned og trivslen ser god ud, er der da grund til at være glad for det. Men vi skal ikke sole os for meget i de gode resultater, men fortsætte den fælles indsats og det gode samarbejde med at nedbringe sygefraværet og øge trivslen. Der er stadig et stykke vej ned til regionens gennemsnit for sygefravær – og vores trivselsundersøgelse peger også på udfordringer på nogle områder, som er noget af det vi nu skal tage hånd om,” siger Margit Hedelund.

En tredjedel færre arbejdsulykker

Nøgletallene viser også, at brugen af krisehjælp til de ansatte er blevet mindre. Især behovet for hjælp til stress og mistrivsel er næsten halveret.

Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet dramatisk med næsten 32 procent, og det er ikke fordi anmeldelsesproceduren er ændret. Tallet er udtryk for et reelt fald i antallet af arbejdsulykker.

Trivslen er god

Samtidig med udgivelsen af de personalepolitiske nøgletal, har Halsnæs Kommune i marts 2016 spurgt de ansatte om deres trivsel på arbejdspladsen.

Hele 82 procent af de ansatte har svaret, hvilket gør undersøgelsen meget valid. Spørgsmålet om, hvorvidt de ansatte er glade for deres arbejde, giver en score på 87 ud af 100 mulige point, mens samarbejdet med kolleger giver en score på 80 point.

Trivselsundersøgelsen peger dog også på nogle udfordringer. Eksempelvis oplever nogle medarbejdere, at de har flere opgaver end der er tid til, og det tæller med blandt de punkter, som kommer til at få stor fokus i det forsatte arbejde med materialet fra trivselsundersøgelsen, som bliver drøftet mellem ledelse og medarbejdere.

De personalepolitiske nøgletal og trivselsundersøgelsen finder du her:

Personalepolitiske nøgletal 2015
Trivselsundersøgelse 2016